เครื่องกรองน้ำ Colandas

คุณสมบัติ
เครื่องกรองน้ำดื่ม 5 ขั้นตอน ชนิดแขวนผนัง ใช้งานง่าย เหมาะสำหรับบ้านเรือนที่พักอาศัย ตัวเครื่องกรองสวยงาม ทำจากพลาสติดคุณภาพเยี่ยมเหมาะสำหรับยึดกับผนัง ดูดีสวยงาม หรือจะซ่อนไว้ใต้ซิงค์ก็ได้เช่นกัน ประกอบด้วย 5 ระบบ ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ไส้กรองหยาบ Sediment ( PP ) ใช้ในการกรอง สิ่งสกปรกที่ปนมากับน้ำ เช่น ตะไคร่ และฝุ่นละอองต่างๆ
ขั้นตอนที่ 2 ไส้กรองคาร์บอนชนิดเกล็ด ( GAC ) ทำหน้าที่ ดูดจับสารเคมี คลอรีน และปรับค่าความเป็นกรดหรือด่าง ให้เหมาะสม
ขั้นตอนที่ 3 ไส้กรองคาร์บอนอินฟิวเตอร์ (CIF) ทำหน้าที่ ดูดจับสารเคมี คลอรีน และปรับค่าความเป็นกรดหรือด่าง ให้เหมาะสม
ขั้นตอนที่ 4 ไส้กรองคาร์บอนเกล็ด( Inline GAC) มีประสิทธิภาพในการกำจัด กลิ่น สี และรสที่ไม่พึงประสงค์ และทำให้น้ำมีรสชาดดีขึ้น
ขั้นตอนที่ 5 ไส้กรองคาร์บอนผง( Inline Post Carbon) ขั้นสุดท้าย ช่วยกรองคลอรีนและสารเคมีที่เป็นพิษต่อร่างกาย ทำให้ได้น้ำที่สะอาดพร้อมดื่ม

ขอใบเสนอราคา